Portofoliu

Lista principalelor lucrări realizate în domeniul topografie şi cadastru

 Ing. Giugă Elena-Cosmina autorizat categoria A, seria RO-B-F-1939/16.01.2017

Ing. Popa Cristian, autorizat categoria D, seria RO-B-F-0335/22.10.2010

Nr.

crt.

Perioada Denumirea lucrării

(pe categorii, conform anexei 1 din ROF-OGR)

Zona *) Contribuţia la realizarea lucrării **)
1 2016 Executarea măsuratorilor şi întocmirea documentaţiilor cadastrale  necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară ;

necesare dezlipirii unui imobil ; necesare alipirii a două sau mai multe imobile cu limite comune; necesare înscrierii unei construcţii definitive;  necesare înscrierii modificării limitei de proprietate; necesare înscrierii suprafeţei imobilului, necasre rectificării de hotar.

Persoane  fizice şi juridice

Judetul Vâlcea, Argeş, Dolj, Teleorman, Bucureşti

Suprafeţe între 200 mp şi 20000 mp

 

Masurători , prelucrare şi procesare date

2  

Lucrări Cadastru Sistematic Sector 1, Comuna Stoileşti

Comuna Stoileşti

Judeţul Vâlcea

Suprafeţa 70 ha

Masurători , prelucrare şi procesare date
3 Executarea măsuratorilor şi întocmirea documentaţiilor cadastrale  necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil.

 

LIDL ROMÂNIA SCS

Judeţul Teleorman;

Suprafaţa 200-2000 mp

Masurători , prelucrare şi procesare date
4 Documentaţii de cadastru pentru terenurile care fac parte din domeniul public al statului preluate în baza HGR 627/2000 .

 

 

HIDROELECTRICA S.A.

Judeţul Vâlcea Suprafaţa 8000 ha

Masurători , prelucrare şi procesare date
5 Executarea măsuratorilor şi întocmirea documentaţiilor cadastrale  necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară; necesare dezlipirii unui imobil; necesare alipirii a două sau mai multe imobile cu limite comune; necesare înscrierii unei construcţii definitive;  necesare înscrierii modificării limitei de proprietate; necesare înscrierii suprafeţei imobilului, necasre rectificării de hotar, realizare relevee.

 

 

 

P.F. ILIESCU ROMEO

Judeţul Vâlcea

Suprafaţa 8000 mp

Masurători , prelucrare şi procesare date
6 Trasarea şi verificarea Spaţii Comerciale: limite de proprietate, construcţii. LIDL ROMÂNIA SCS

Judeţul Teleorman

Suprafaţa 5000 mp

Masurători , prelucrare şi procesare date
7 Executarea măsurătorilor şi întocmirea planurilor topografice necesare amplasării Spaţii Comerciale. ENTIRE REAL ESTATE ROMÂNIA

Judeţul Vâlcea

Suprafaţa 5000 mp

Masurători , prelucrare şi procesare date
1 2015 Executarea măsuratorilor şi întocmirea documentaţiilor cadastrale  necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară ;

necesare dezlipirii unui imobil ; necesare alipirii a două sau mai multe imobile cu limite comune; necesare înscrierii unei construcţii definitive;  necesare înscrierii modificării limitei de proprietate; necesare înscrierii suprafeţei imobilului, necasre rectificării de hotar.

Persoane  fizice şi juridice

Judetul Vâlcea şi Teleorman

Suprafeţe între 200 mp şi 20000 mp

 

Masurători , prelucrare şi procesare date

2  

Ridicări topografice pentru pârâul Hinţa în vederea reabilitării infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora .

CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.

Judeţul Vâlcea  Lungime 2000 m

Masurători , prelucrare şi procesare date
3 Executarea măsuratorilor şi întocmirea documentaţiilor cadastrale  necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil.

 

LIDL ROMÂNIA SCS

Judeţul Dolj

Suprafaţa 5000 mp

Masurători , prelucrare şi procesare date
4 Ridicări topografice pentru elaborarea studiilor tehnice zonale pentru drumuri comunale comuna Vaideeni,  proiecte de modernizare . Comuna Vaideeni;

Judeţul Vâlcea Lungime 18km

Masurători , prelucrare şi procesare date
5 Trasarea şi verificarea construcţiilor civile ( blocuri de locuinţe ), zona Kaufland, Râmnicu-Vâlcea.  

P.F. ILIESCU ROMEO

Judeţul Vâlcea

Suprafaţa 8000 mp

Masurători , prelucrare şi procesare date
6 Trasarea şi verificarea instalaţii industriale pe platforma S.C. OLTCHIM S.A. . PROTECTCHIM S.R.L.

Judeţul Vâlcea Construcţii industriale

Masurători , prelucrare şi procesare date
1 2014 Executarea măsuratorilor şi întocmirea documentaţiilor cadastrale : necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară ; necesare dezlipirii unui imobil ; necesare alipirii a două sau mai multe imobile cu limite comune ; necesare înscrierii unei construcţii definitive ; necesare înscrierii modificării limitei de proprietate ; necesare înscrierii suprafeţei imobilului . Persoane fizice şi Persoane juridice

Judetul Vâlcea

 

Suprafeţe între 200 mp şi 20000 mp

Masurători , prelucrare şi procesare date
2 Documentaţii de cadastru necesare obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deţinute de societăţi comerciale cu capital de stat , conform HGR 834/1991 TBRCM SA

Judeţul Vâlcea Suprafeţa 4000 mp

Masurători , prelucrare şi procesare date
3 Ridicări topografice şi profile pentru reabilitare Poduri în Comuna Măldăreşti Comuna MĂLDĂREŞTI

Judeţul Vâlcea

6 Poduri

Masurători , prelucrare şi procesare date
4 Ridicări topografice şi profile pentru reabilitare Drumuri în Comuna Măldăreşti Comuna MĂLDĂREŞTI

Judeţul Vâlcea  Lungime = 23.5 km

Masurători , prelucrare şi procesare date
5 Ridicări topografice pentru pârâul Ciupa în vederea reabilitării malurilor. Comuna MĂLDĂREŞTI

Judeţul Vâlcea  Lungime = 5 km

Masurători , prelucrare şi procesare date
6 Documentaţii de cadastru necesare obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deţinute de societăţi comerciale cu capital de stat , conform HGR 834 / 1991 , pentru S.C. HIDROELECTRICA   S.A. _ S.H. RM. VÂLCEA . Judeţul Vâlcea ; S.C. HIDROLELECTRICA  S.A. ; Suprafaţa = 10 ha Masurători , prelucrare şi procesare date
7 Executarea măsurătorilor şi întocmirea planurilor topografice necesare reabilitării drumurilor şi /sau introducerii apei potabile, canalizare. Comuna Vaideeni

Judetul Vâlcea Lungime 27 km

Masurători , prelucrare , procesare date
1 2013 Executarea măsuratorilor şi întocmirea documentaţiilor cadastrale : necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară ; necesare dezlipirii unui imobil ; necesare alipirii a două sau mai multe imobile cu limite comune ; necesare înscrierii unei construcţii definitive . Persoane fizice şi Persoane juridice

Judetul Vâlcea  Suprafeţe între 200 mp şi 100000 mp

Masurători , prelucrare şi procesare date
2 Documentaţii de cadastru necesare obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deţinute de societăţi comerciale cu capital de stat  conform HGR 834/1991. HIDROELECTRICA   S.A. _ S.H. RM. VÂLCEA

Suprafaţa = 10 ha

Masurători , prelucrare şi procesare date
 

3

 

Executarea măsurătorilor şi întocmirea planurilor topografice necesare amplasării de obiective industriale din S.C. OLTCHIM S.A. .

 

DESIGNRO S.A.

Judetul Vâlcea şi Argeş

Suprafeţe între 1000 mp şi 10000 mp

 

Masurători , prelucrare şi procesare date

4 Ridicări topografice pentru elaborarea studiilor tehnice zonale pentru râul Cerna , râul Topolog şi râul Olteţ , în vederea stabilirii perimetrelor de exploatare a nisipurilor aluvionare . RIONVIL S.R.L.

Judetul Vâlcea Lungime 14500 m

Masurători , prelucrare şi procesare date