Proiect

 • Nume proiect „Dotarea cu tehnologie de ultima generatie a firmei SC GEODEZIC ENERGY SRL-D”
 • Beneficiar: GEODEZIC ENERGY S.R.L.-D.

   • Cod SMIS
    103701
   • Program operațional
    37 Program Operational Regional
   • Axa
    22 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
   • Domeniul de intervenție
    107 Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri
   • Operațiune
    107 Consolidarea pozi?iei pe pia?a a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC ?i PDR-uri
   • Beneficiar
    GEODEZIC ENERGY S.R.L.-D.
   • Numar contract (finațare)
    28-SEP-16
   • Data contract
    07.06.2017