Servicii oferite

 

 • – Cadastru;
 • – Topografie Inginerească (Trasări limite de proprietate, Trasări axe construcții, Consultanță și Verificări periodice șantier);
 • – Scanare 3D ( Fațade clădiri, trasee de drumuri cu toate detaliile suplimentare- rețele de apă, rețele electrice, rețele de canalizare, conducte de gaz etc.)
 • – Relevee;
 • – Actualizări Informații Tehnice ( Actualizare vecinătăți, Actualizare numere poștale, Actualizare destinație terenuri, – Actualizare ale categoriilor de folosință – documentații valabile pentru imobilele înscrise în Cartea Funciară);
 • – Rectificări cadastrale ( Rezolvare suprapunere imobile);
 • – Înscriere construcții pe terenuri înscrise în CF;
 • – Suporturi topografice în vederea obținerii Autorizație de Construire,
 • – Ridicări Topografice de drumuri,
 • – Ridicări topografice Rețele Electrice.
 • Geodezic Energy Srl este o societate cu cod de activitate 7112 – Activități de Ingineri și Consultanță legată de acestea înființată în anul 2013. Serviciile pe care le oferă sunt diversificate toate fiind aferente codului de funcționare, iar portofoliul de lucrări este vast de asemenea.Aceasta dispune de personal calificat, ingineri topografi și geodesic, care răspund cu promptitudine cerințelor clienților și mai ales, necesităților tehnice ale acestora.